Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x – 5) và 3 / căn bậc hai (x + 5)

Câu hỏi:

Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x - 5) và 3 / căn bẫ hai (x + 5)  (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x – 5) và 3 / căn bậc hai (x + 5)


Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x - 5) và 3 / căn bẫ hai (x + 5)  (ảnh 2)

Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x - 5) và 3 / căn bẫ hai (x + 5)  (ảnh 3)
Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x - 5) và 3 / căn bẫ hai (x + 5)  (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hai biểu thức: A = căn bậc hai (x + 2) / căn bậc hai (x – 5) và 3 / căn bậc hai (x + 5) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button