Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC

Câu hỏi:

Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn, B, C là hai tiếp điểm. Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt (O) tại D, D khác B. Đường thẳng AD cắt (O) tại E, E khác D

1)    Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và AE.AD = AB2

Bạn đang xem: Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC

2)    Chứng minh  

CEA^=CEB^

3)    Giả sử OA = 3R, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC, BD theo R

Xem lời giải


Trả lời:


Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 1)Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 2)

Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 3)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 4)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 5)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 6)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 7)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 8)

3) Gọi I là giao điểm của BC, OA; K là hình chiếu của B lên CA

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác OBA vuông tại B, đường cao BH, ta có:

Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 9)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 10)
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (ảnh 11)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button