Cho đường thẳng (d1): 2x – 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A

Câu hỏi:

Cho đường thẳng (d1): 2x – 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2

Cho đường thẳng (d1): 2x - 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Cho đường thẳng (d1): 2x - 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A (ảnh 2)

Bạn đang xem: Cho đường thẳng (d1): 2x – 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A

Cho đường thẳng (d1): 2x - 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A (ảnh 3)
Cho đường thẳng (d1): 2x - 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho đường thẳng (d1): 2x – 3y = -5 và (d2): 3x + y = -2 a) Tìm tọa độ giao điểm A của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button