Cho đường thẳng d và đường tròn (O;R) không có điểm chung. Kẻ OHvuông góc với đường thẳng d tại H. Lấy điểm M bất kỳ thuộc d.Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA; MB tới đường tròn (O;R). Nối AB cắt OH

Câu hỏi:

Cho đường thẳng d và đường tròn (O;R) không có điểm chung. Kẻ OHvuông góc với đường thẳng d tại H. Lấy điểm M bất kỳ thuộc d.Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA; MB tới đường tròn (O;R). Nối AB cắt OH, OM lần lượt tại K và I

a)    Chứng minh 5 điểm M, H, A, O, B cùng thuộc một đường tròn

Bạn đang xem: Cho đường thẳng d và đường tròn (O;R) không có điểm chung. Kẻ OHvuông góc với đường thẳng d tại H. Lấy điểm M bất kỳ thuộc d.Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA; MB tới đường tròn (O;R). Nối AB cắt OH

b)    Chứng minh OK.OH = OI.OM

c)    Chứng minh khi M di chuyển trên d thì đường thẳng AB đi qua một điểm cố định.

d)    Tìm vị trí của M để diện tích tam giác OIK đạt giá trị lớn nhất.

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho đường thẳng d và đường tròn (O;R) không có điểm chung. Kẻ OHvuông góc với đường thẳng d tại H. Lấy điểm M bất kỳ thuộc d.Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA; MB tới đường tròn (O;R). Nối AB cắt OH của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button