Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T

Câu hỏi:

Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là 1,7.10-8 Ωm. Hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T


▪ Áp dụng: B = 2π.10-7.Ir hay 2,5.10-4 = 2π.10-7.20r à r = 0,016π m

▪ Điện trở của dây R = ρlS = ρ.2πrS = 1,7.10-8.2π.0,016π106 = 5,369.10-3 Ω

▪ Vậy hiệu điện thế U = I.R = 107.10-3 V ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho dòng điện có cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button