Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1 = 2.10^-4/ pi(F) hoặc C2 = 10^-4/ 1,5 pi(F) thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạ

Câu hỏi:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1 =

2.104π  (F)

  hoặc C2 =

1041,5π  (F)

 thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: B

ZC2ZL=ZLZC1ZL=ZC1+ZC22

Công suất max khi và chỉ khi

Zc=ZL=ZC1+ZC22C=104πF

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1 = 2.10^-4/ pi(F) hoặc C2 = 10^-4/ 1,5 pi(F) thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button