Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước

Câu hỏi:

Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

Bạn đang xem: Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước

 

Xem lời giải


Trả lời:


Trong dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy luật như trên, các số tiếp theo của dãy là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button