Cho các sơ đồ phản ứng sau: (1) .. ? .. + O2 -> Al2O3 (2) P + .. ? .. -> P2O5 (3) S + .. ? .. -> SO2 (4) Mg + O2 -> .. ? .. Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo

Câu hỏi:

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) .. ? .. + O2

 Al2O3

Bạn đang xem: Cho các sơ đồ phản ứng sau: (1) .. ? .. + O2 -> Al2O3 (2) P + .. ? .. -> P2O5 (3) S + .. ? .. -> SO2 (4) Mg + O2 -> .. ? .. Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo

(2) P + .. ? ..

 P2O5

(3) S + .. ? ..

 SO2

(4) Mg + O2

 .. ? ..

Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo thành.

Xem lời giải


Trả lời:


(1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (aluminium oxide)

(2) 4P + 5O2 → 2P2O5 (diphosphorus pentoxide)

(3) S + O2 → SO2 (sulfur dioxide)

(4) 2Mg + O2 → 2MgO (magnesium oxide)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho các sơ đồ phản ứng sau: (1) .. ? .. + O2 -> Al2O3 (2) P + .. ? .. -> P2O5 (3) S + .. ? .. -> SO2 (4) Mg + O2 -> .. ? .. Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button