Cho các hàm số f(x) = mx^4+ mx^3+ px^2+ qx + r

Câu hỏi:

Cho các hàm số fx=mx4+nx3+px2+qx+r gx=ax3+bx2+cx+d m,n,p,q,r,a,b,c,d thỏa mãn f0=g0. Các hàm số y = f'(x) và y= g'(x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Cho các hàm số  f(x) = mx^4+ mx^3+ px^2+ qx + r (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho các hàm số f(x) = mx^4+ mx^3+ px^2+ qx + r

Gọi S là tổng tất cả nghiệm của phương trình fx=gx. Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có fx=gxax3+bx2+cx+d=mx4+nx3+px2+qx+r.

mx4+nax3+pbx2+qcx+rd=0 1

Do f0=g0x=0 là nghiệm của phương trình 1rd=0.

Lại có fx=4mx3+3nx2+2px+q.gx=3ax2+2bx+c.

fx=gx4mx3+3nax2+2pbx+q=0.

Từ đồ thị suy ra m>0,a>0,g0=0c=0.

Ngoài ra, phương trình fx=gx có các nghiệm x=a;x=1;x=2 nên ta có hệ:

4m+3na2pb+q=04m+3na+2pb+q=032m+12na+4pb+q=0pb=2mq=3na32m4q8m+q=0pb=2mna=83mq=8m

 

Khi đó phương trình (1) thành

mx483mx32mx2+8mx=0x483x32x2+8x=0xx383x22x+8=0x=0x383x22x+8=0 2

Xét hx=x383x22x+8, tập xác định 

hx=3x2163x2=0x=8+1189=x1x=81189=x2

 

Bảng biến thiên

Cho các hàm số  f(x) = mx^4+ mx^3+ px^2+ qx + r (ảnh 2)

Suy ra, phương trình (2) có 1 nghiệm duy nhất trong khoảng 2;32 nên phương trình (1) có 2 nghiệm x=0 x2;32. Do đó, tổng tất cả các nghiệm của phương trình 1:S2;32.

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho các hàm số f(x) = mx^4+ mx^3+ px^2+ qx + r của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button