Cho bốn mệnh đề sau: (I): Tích phân cos^2 x dx = cos^3x / 3 + C (II): tích phân (2x + 1) / (x^2 + x + 2018) dx

Câu hỏi:

Cho bốn mệnh đề sau:

(left( I right):int {{{cos }^2}x,dx = frac{{{{cos }^3}x}}{3} + C} )          (left( {II} right):int {frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 2018}}dx = ln left( {{x^2} + x + 2018} right) + C} )

Bạn đang xem: Cho bốn mệnh đề sau: (I): Tích phân cos^2 x dx = cos^3x / 3 + C (II): tích phân (2x + 1) / (x^2 + x + 2018) dx

(left( {III} right):int {{3^x}left( {{2^x} + {3^{ – x}}} right)dx = frac{{{6^x}}}{{ln 6}} + x + C} )                                                      (left( {IV} right):int {{3^x}dx = {3^x}} .ln 3 + C)

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

(int {{x^n}dx = frac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C} )

(int {frac{{dx}}{x} = ln left| x right| + C} )

(int {{a^x}dx = frac{{{a^x}}}{{ln a}} + C} )

Cách giải:

 (I) hiển nhiên sai.

(left( {II} right):int {frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 2018}}dx = int {frac{{left( {{x^2} + x + 2018} right)’}}{{{x^2} + x + 2018}}dx = ln left( {{x^2} + x + 2018} right) + C} } ): đúng

(left( {III} right):int {{3^x}left( {{2^x} + {3^{ – x}}} right)dx = int {left( {{6^x} + 1} right)dx = frac{{{6^x}}}{{ln 6}} + x + C} } ): đúng

(left( {IV} right):int {{3^x}dx = frac{{{3^x}}}{{ln 3}} + C Rightarrow left( {IV} right)} ) sai

Vậy có 2 mệnh đề sai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho bốn mệnh đề sau: (I): Tích phân cos^2 x dx = cos^3x / 3 + C (II): tích phân (2x + 1) / (x^2 + x + 2018) dx của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button