Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x – 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x

Câu hỏi:

Cho biểu thức 

Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x - 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x (ảnh 1)

a.      Rút gọn  P

b.     Tìm giá trị của x để P = -1

Bạn đang xem: Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x – 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x

c.      So sánh P với 1

Xem lời giải


Trả lời:


Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x - 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x (ảnh 2)

Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x - 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x (ảnh 3)
Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x - 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biểu thức P = căn bậc hai x / (căn bậc hai x – 1) + 3 / (căn bậc hai x + 1) + 6 căn bậc hai x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button