Cho biểu thức P = căn bậc hai của x/ căn bậc hai của x -1 + 3/ căn bậc hai của x +1 + 6 căn bậc hai của x -4/ 1 – x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của x để P = -1 c) So sánh P với

Câu hỏi:

Cho biểu thức Media VietJack

a)    Rút gọn P

Bạn đang xem: Cho biểu thức P = căn bậc hai của x/ căn bậc hai của x -1 + 3/ căn bậc hai của x +1 + 6 căn bậc hai của x -4/ 1 – x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của x để P = -1 c) So sánh P với

b)    Tìm giá trị của x để P = -1

c)    So sánh P với 1

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biểu thức P = căn bậc hai của x/ căn bậc hai của x -1 + 3/ căn bậc hai của x +1 + 6 căn bậc hai của x -4/ 1 – x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của x để P = -1 c) So sánh P với của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button