Cho biểu thức P = (1 / a – căn bậc hai a + 1 / căn bậc hai a – 1) : (căn bậc hai a + 1)

Câu hỏi:

Cho biểu thức

Cho biểu thức P = (1 / a - căn bậc hai a + 1 / căn bậc hai a - 1) : (căn bậc hai a + 1) (ảnh 1)
a)     Rút gọn biểu thức
Xem lời giải


Trả lời:


Cho biểu thức P = (1 / a - căn bậc hai a + 1 / căn bậc hai a - 1) : (căn bậc hai a + 1) (ảnh 2)

Cho biểu thức P = (1 / a - căn bậc hai a + 1 / căn bậc hai a - 1) : (căn bậc hai a + 1) (ảnh 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biểu thức P = (1 / a – căn bậc hai a + 1 / căn bậc hai a – 1) : (căn bậc hai a + 1) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button