Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa

Câu hỏi:

Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button