Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các

Câu hỏi:

Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

(1) AaBb x aabb. (2) aaBb x AaBB. (3) aaBb x aaBb. (4) AABb x AaBb.

Bạn đang xem: Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các

(5) AaBb x AaBB. (6) AaBb x aaBb. (7) Aabb x aaBb. (8) Aabb x aabb.

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 2 loại kiểu hình?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: B

Giải thích:

(2), (3), (4), (5) và (8) đúng → Đáp án B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button