Cho bảng số liệu sau. DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2020 Năm 1943 19832020 Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) 14,3 6,8 10,3

Câu hỏi:

Cho bảng số liệu sau.

DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2020

Bạn đang xem: Cho bảng số liệu sau. DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2020 Năm 1943 19832020 Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) 14,3 6,8 10,3

Năm

1943

1983

2020

Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)

14,3

6,8

10,3

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm)

Hãy nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943 -2020.

Xem lời giải


Trả lời:


– Nhận xét: Diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam có sự biến động trong giai đoạn 1943 – 2020:

+ Giai đoạn từ 1943 – 1983: diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm (7,5 triệu ha).

+ Giai đoạn từ 1983 – 2020: diện tích rừng tự nhiên có xu hướng tăng (3,5 triệu ha)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho bảng số liệu sau. DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1943 – 2020 Năm 1943 19832020 Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) 14,3 6,8 10,3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button