Cho a, b là các số thực thỏa mãn a^(2/3) > b^(2/3). Mệnh đề nào sau đây tương đương

Câu hỏi:

Cho a, b là các số thực thỏa mãn ({a^{frac{2}{3}}} > {b^{frac{2}{3}}}). Mệnh đề nào sau đây tương đương?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho a, b là các số thực thỏa mãn a^(2/3) > b^(2/3). Mệnh đề nào sau đây tương đương


Đáp án D

Phương pháp:

({x^n} > {y^n} Leftrightarrow x > y > 0)

Cách giải:

({a^{frac{2}{3}}} > {b^{frac{2}{3}}} Leftrightarrow a > b > 0)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho a, b là các số thực thỏa mãn a^(2/3) > b^(2/3). Mệnh đề nào sau đây tương đương của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button