Cho a, b, c khác nhau đôi một và 1/a+ 1/b+ 1/c =0. Rút gọn biểu thức:

Câu hỏi:

Cho a, b, c khác nhau đôi một và 1a+1b+1c= 0. Rút gọn biểu thức:

a) M=1a2+2bc+1b2+2ac+1c2+2ab;

Bạn đang xem: Cho a, b, c khác nhau đôi một và 1/a+ 1/b+ 1/c =0. Rút gọn biểu thức:

b) N=bca2+2bc+cab2+2ac+abc2+2ab;

c) P=a2a2+2bc+b2b2+2ac+c2c2+2ab.

Xem lời giải


Trả lời:


Từ giả thiết suy ra ab + bc + ac = 0 nên

a2+2bc=a2+bc+abac=aabcab=abac

Tương tự: b2+2ac=babc,

c2+2ab=cacb

a) M=1a2+2bc+1b2+2ac+1c2+2ab=bc+ca+ababbcac=0

b) N=bca2+2bc+cab2+2ac+abc2+2ab=bcabac+cababc+abcacb=1

c) P=a2a2+2bc+b2b2+2ac+c2c2+2ab=a2abac+b2babc+c2cacb=1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho a, b, c khác nhau đôi một và 1/a+ 1/b+ 1/c =0. Rút gọn biểu thức: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button