Cho 4 điểm O, A, B, C sao cho vecto OA + 2 vecto OB – 3 vecto OC = vecto 0 Chứng minh: A, B, C thẳng hàng.

Câu hỏi:

Cho 4 điểm O, A, B, C sao cho 

OA+2OB3OC=0

Chứng minh: A, B, C thẳng hàng.

Bạn đang xem: Cho 4 điểm O, A, B, C sao cho vecto OA + 2 vecto OB – 3 vecto OC = vecto 0 Chứng minh: A, B, C thẳng hàng.

Xem lời giải


Trả lời:


OA+2OB3OC=0OAOC+2OB2OC=0CA+2CB=0CA=2BC

Vậy 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho 4 điểm O, A, B, C sao cho vecto OA + 2 vecto OB – 3 vecto OC = vecto 0 Chứng minh: A, B, C thẳng hàng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button