Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức: 1/ a + 1 + 1/ b + 1 + 1/c + 1 lớn hơn bằng 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M = abc

Câu hỏi:

Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức: Media VietJack

   Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M = abc

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức: 1/ a + 1 + 1/ b + 1 + 1/c + 1 lớn hơn bằng 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M = abc


Media VietJack

Tương tự : Media VietJack

Nhân vế theo vế :

 Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn hệ thức: 1/ a + 1 + 1/ b + 1 + 1/c + 1 lớn hơn bằng 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M = abc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button