Cho 1/a+ 1/b + 1/c =0. Tính giá trị biểu thức P= ab/ c^2+ bc/a^2+ ac/ b^2.

Câu hỏi:

Cho 1a+1b+1c=0. Tính giá trị biểu thức P=abc2+bca2+acb2.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho 1/a+ 1/b + 1/c =0. Tính giá trị biểu thức P= ab/ c^2+ bc/a^2+ ac/ b^2.


Cho 1/a+ 1/b + 1/c =0. Tính giá trị biểu thức P= ab/ c^2+ bc/a^2+ ac/ b^2. (ảnh 1)

Cho 1/a+ 1/b + 1/c =0. Tính giá trị biểu thức P= ab/ c^2+ bc/a^2+ ac/ b^2. (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho 1/a+ 1/b + 1/c =0. Tính giá trị biểu thức P= ab/ c^2+ bc/a^2+ ac/ b^2. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button