Cho ΔABC, gọi I là giao điểm 3 đường phân giác trong. Qua I vẽ đường thẳng vuông

Câu hỏi:

Cho ΔABC, gọi I là giao điểm 3 đường phân giác trong. Qua I vẽ đường thẳng vuông góc AI cắt AB, AC tại M, N. Chứng minh rằng:

a) BMCN=BI2CI2

Bạn đang xem: Cho ΔABC, gọi I là giao điểm 3 đường phân giác trong. Qua I vẽ đường thẳng vuông

b) BM.AC + CN.AB + AI2 = AB.AC

Xem lời giải


Trả lời:


Cho ΔABC, gọi I là giao điểm 3 đường phân giác trong. Qua I vẽ đường thẳng vuông (ảnh 1)

a) Xét tam giác AIM vuông tại I có: AMI^=90°12A^=12180°A^=12B^+C^

BMI^=180°AMI^=180°12B^+C^

Xét tam giác BIC, có: BIC^=180°12B^+C^

BMI^=BIC^

Xét ∆BMI và ∆BIC, có:

BMI^=BIC^ (cmt)

MBI^=IBC^

  ∆BMI ̴ ∆BIC (g – g)

BMBI=BIBCBI2=BM.BC

 

Chứng minh tương tự ta có ∆CNI ̴ ∆CIB (g – g)

CNCI=CICBCI2=CN.CB

BI2CI2=BMCN

BI2CI2=BMCN.

b) Từ cm trên suy ra :BMI INC

BMIN+MINC

BM.CN = MI.NI

ta có : AMN là tam giác cân

MI = NI

BM.CN = IM2

ta lại có : AIM vuông

 IM2 = AM2 – AI2

BM.CN = AM2 – AI2

= AM.AN – AI2 = (AB − BM)(AC − CN) – AI2

= AB.AC − AB.CN − BM.AC + BM.CN – AI2

 BM.AC + CN.AB + AI2 = AB.AC.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho ΔABC, gọi I là giao điểm 3 đường phân giác trong. Qua I vẽ đường thẳng vuông của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button