Chiều của lực từ tuân theo quy tắc A. nắm tay phải B. nắm tay phải C. bàn tay trái D. bàn tay phải

Câu hỏi:

Chiều của lực từ tuân theo quy tắc

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chiều của lực từ tuân theo quy tắc A. nắm tay phải B. nắm tay phải C. bàn tay trái D. bàn tay phải


Chiều của lực từ tuân theo quy tắc bàn tay trái ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chiều của lực từ tuân theo quy tắc A. nắm tay phải B. nắm tay phải C. bàn tay trái D. bàn tay phải của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button