Tổng hợp

Chỉ tiêu tập trung hóa là gì? Hệ số tập trung hóa là gì?

Cùng THCS Thành Công tìm hiểu chỉ tiêu tập trung hóa (concentration measure) và hệ số tập trung (concentration ratio) là gì?

Bạn đang xem: Chỉ tiêu tập trung hóa là gì? Hệ số tập trung hóa là gì?

Chỉ tiêu tập trung hóa (concentration measures) là các chỉ tiêu, đại lượng thống kê phản ánh phân phối quy mô của các doanh nghiệp tham gia vào một ngành (hay một thị trường).

Chỉ tiêu tập trung hóa là gì?

Chỉ tiêu tập trung hóa (concentration measures) là các chỉ tiêu, đại lượng thống kê phản ánh phân phối quy mô của các doanh nghiệp tham gia vào một ngành (hay một thị trường).

Chỉ tiêu tổng quát nhất là hệ số tập trung (concentration ratio) phản ánh tỷ trọng của một số công ty được coi là lớn nhất (ví dụ của 100, 200 công ty lớn nhất) trong tổng sản lượng. Tiêu chuẩn để xác định các công ty lớn nhất có thể là doanh thu, sản lượng, số lao động hay số vốn sử dụng. Chỉ tiêu này cho biết tình hình tập trung hóa chung trong nền kinh tế và xu thế phát triển của nó.

Ngoài ra, các nhà kinh tế còn tính toán nhiều chỉ tiêu khác để phản ánh những phương diện khác nhau của quá trình tập trung hóa như tỷ lệ tập trung hóa, chỉ số Herfindahl, hệ số Gini.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ hệ số tập trung

Giả sử rằng ABC, XYZ, GHI và JKL là bốn công ty lớn nhất trong ngành xây dựng, và một nhà kinh tế học muốn tính toán mức độ cạnh tranh. Trong năm tài chính gần đây nhất, ABC, XYZ, GHI và JKL có thị phần lần lượt là 10%, 15%, 26% và 33%.

Từ đó, tỷ lệ tập trung 4 công ty công nghệ sinh học là 10% + 15% + 26% + 33% = 84%.

Đăng bởi: THCS Thành Công

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!