Chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng vuông góc với nhau trong hình dưới đây:

Câu hỏi:

Chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng vuông góc với nhau trong hình dưới đây:

Chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng vuông góc với nhau trong hình dưới đây: (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng vuông góc với nhau trong hình dưới đây:


Các hình có các cặp đường thẳng song song với nhau: c, e

Các hình có các cặp đường thẳng vuông góc với nhau: b, d, g

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng vuông góc với nhau trong hình dưới đây: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button