Cây trồng chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào trong quá trình phát triển? Điều kiện

Câu hỏi:

Cây trồng chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào trong quá trình phát triển? Điều kiện cần để trồng cây đạt năng suất cao là gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cây trồng chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào trong quá trình phát triển? Điều kiện


* Cây trồng chịu ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình phát triển là: đất, giống, kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc, khí hậu, …

* Điều kiện cần để cây trồng đạt năng suất cao là cây giống đạt chất lượng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cây trồng chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào trong quá trình phát triển? Điều kiện của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button