Cập nhật dữ liệu vào bảng casi.

Câu hỏi:

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cập nhật dữ liệu vào bảng casi.


Bước 1: Tạo bảng casi

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi. (ảnh 1)

Bước 2: Chọn add để cập nhật dữ liệu cho bảng casi

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi. (ảnh 2)

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cập nhật dữ liệu vào bảng casi. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button