Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam.

Câu hỏi:

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam.


– Bước 1: Mở CSDL Mymusic, mở bảng banthuam để cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam. (ảnh 1)

– Bước 2: Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam. (ảnh 2)

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button