Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường A. nằm theo hướng của lực từ B. vuông góc với đường sức từ C. không có hướng xác định D. nằm theo hướng của đường sức từ

Câu hỏi:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường A. nằm theo hướng của lực từ B. vuông góc với đường sức từ C. không có hướng xác định D. nằm theo hướng của đường sức từ


Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường nằm theo hướng của đường sức từ ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường A. nằm theo hướng của lực từ B. vuông góc với đường sức từ C. không có hướng xác định D. nằm theo hướng của đường sức từ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button