Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường do dòng điện gây ra không phụ thuộc vào: A. Cường độ dòng điện chạy trên mạch B. Hình dạng và kích thước của mạch điện. C. Môi trường xung quanh. D.

Câu hỏi:

Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường do dòng điện gây ra không phụ thuộc vào:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường do dòng điện gây ra không phụ thuộc vào: A. Cường độ dòng điện chạy trên mạch B. Hình dạng và kích thước của mạch điện. C. Môi trường xung quanh. D.


Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường do dòng điện gây ra không phụ thuộc vào độ lớn của dây dẫn ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cảm ứng từ tại 1 điểm trong từ trường do dòng điện gây ra không phụ thuộc vào: A. Cường độ dòng điện chạy trên mạch B. Hình dạng và kích thước của mạch điện. C. Môi trường xung quanh. D. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button