Cảm ứng từ của 1 dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại 1 điểm M có độ lớn tăng lên khi: A. M di chuyển song song với dây và ngược chiều với dòng điện trên dây. B. M di chuyển

Câu hỏi:

Cảm ứng từ của 1 dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại 1 điểm M có độ lớn tăng lên khi:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cảm ứng từ của 1 dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại 1 điểm M có độ lớn tăng lên khi: A. M di chuyển song song với dây và ngược chiều với dòng điện trên dây. B. M di chuyển


Cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn tăng lên khi M di chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cảm ứng từ của 1 dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại 1 điểm M có độ lớn tăng lên khi: A. M di chuyển song song với dây và ngược chiều với dòng điện trên dây. B. M di chuyển của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button