Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi A. chiều dài hình trụ tăng lên. B. đường kính hình trụ giảm đi. C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lê

Câu hỏi:

Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi A. chiều dài hình trụ tăng lên. B. đường kính hình trụ giảm đi. C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lê


Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi chiều dài hình trụ tăng lên ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi A. chiều dài hình trụ tăng lên. B. đường kính hình trụ giảm đi. C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lê của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button