Cảm ứng từ B của dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng 2,4.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. A. 0,36 A B. 0,72 A C. 3,6 A D. 7,2 A

Câu hỏi:

Cảm ứng từ B của dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng 2,4.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cảm ứng từ B của dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng 2,4.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. A. 0,36 A B. 0,72 A C. 3,6 A D. 7,2 A


Áp dụng: B = 2.10-7.Ir ð 2,4.10-5 = 2.10-7.I0,03 ð I = 3,6 A ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cảm ứng từ B của dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng 2,4.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. A. 0,36 A B. 0,72 A C. 3,6 A D. 7,2 A của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button