Các tên biến sau có hợp lệ không a if b global c nolocal d return e true

Câu hỏi:

Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if            

Bạn đang xem: Các tên biến sau có hợp lệ không a if b global c nolocal d return e true

b) global      

c) nolocal    

d) return      

e) true

Xem lời giải


Trả lời:


Quy tắc đặt tên biến: chỉ gồm chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới, không bắt đầu bằng chữ số và có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Các tên biến hợp lệ:

a) _if             

c) nolocal

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các tên biến sau có hợp lệ không a if b global c nolocal d return e true của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button