Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python A. _name B. 12abc C. My country

Câu hỏi:

Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. _name

Bạn đang xem: Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python A. _name B. 12abc C. My country

B. 12abc

C. My country

D. m123&b

E. xyzABC

Xem lời giải


Trả lời:


Quy tắc đặt tên biến: chỉ gồm chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới, không bắt đầu bằng chữ số và có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Các tên biến hợp lệ trong Python:

A. _name E. xyzABC

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python A. _name B. 12abc C. My country của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button