Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=2x+1/x-1

Câu hỏi:

Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=2x+1x1 là: 

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Tập xác định D=1
limx±2x+1x1=limx±x2+1xx11x=limx±2+1x11x=2 Suy ra y=2 là tiệm cận ngang.
limx1+2x+1x1=+limx1+2x+1=3>0; limx1+x1=0và x1>0 khi x1+.
limx12x+1x1=limx12x+1=3>0; limx1x1=0 và x1<0 khi x1.
Suy ra x=1 là tiệm cận đứng.
Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x=1 và tiệm cận ngang là y=2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=2x+1/x-1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button