Các công việc cần thực hiện khi chăm sóc rừng sau khi trồng là A. làm đất;

Câu hỏi:

Các công việc cần thực hiện khi chăm sóc rừng sau khi trồng là

A. làm đất; chuẩn bị cây con; trồng cây; chăm sóc và thu hoạch.

Bạn đang xem: Các công việc cần thực hiện khi chăm sóc rừng sau khi trồng là A. làm đất;

B. làm đất; làm cỏ; xới đất, vun gốc; phát quang; tỉa và trồng dặm; bón phân; làm rào bảo vệ.

C. làm cỏ; xới đất, vun gốc; phát quang; tỉa và trồng dặm; bón phân; làm rào bảo vệ; chăm sóc và thu hoạch.

D. làm cỏ; xới đất, vun gốc; phát quang; tỉa và trồng dặm; bón phân; làm rào bảo vệ.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các công việc cần thực hiện khi chăm sóc rừng sau khi trồng là A. làm đất; của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button