Các bước trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp gồm (1) Cắt thể truyền và gen cần chuyển.

Câu hỏi:

Các bước trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp gồm

(1) Cắt thể truyền và gen cần chuyển.

Bạn đang xem: Các bước trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp gồm (1) Cắt thể truyền và gen cần chuyển.

(2) Tách thể truyền và ADN mang gen cần chuyển.

(3) Nối gen cần chuyển với thể truyền tạo ADN tái tổ hợp.

Trình tự các bước thực hiện đúng là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng là: B

Các bước trong kĩ thuật tạo DNA tái tổ hợp: Tách thể truyền và DNA mang gen cần chuyển → Cắt thể truyền và gen cần chuyển → Nối gen cần chuyển với thể truyền tạo DNA tái tổ hợp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các bước trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp gồm (1) Cắt thể truyền và gen cần chuyển. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button