Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khoá ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo môi quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện

Câu hỏi:

Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khoá ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo môi quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện của một hệ QTCSDL?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khoá ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo môi quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện


Trong giao diện của một hệ quản trị CSDL, để truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo mối quan hệ thì người dùng có thể sử dụng các công cụ truy vấn dữ liệu như truy vấn SQL hoặc các công cụ đồ họa. Các công cụ này thường cung cấp các tính năng đồ họa giúp người dùng thiết kế và tạo các mối quan hệ giữa các bảng và cho phép người dùng truy xuất dữ liệu từ các bảng khác nhau bằng cách sử dụng các truy vấn SQL. 

Cụ thể, để truy xuất dữ liệu từ các bảng có mối quan hệ với nhau, người dùng cần sử dụng câu lệnh JOIN để kết hợp các bảng với nhau theo khoá ngoài. Câu lệnh JOIN cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc bằng cách ghép các bảng lại với nhau theo khoá ngoài.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khoá ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo môi quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button