c) Tính: 32 × (200 + 3) (125 + 9) × 8

Câu hỏi:

c) Tính:

32 × (200 + 3)                                                         (125 + 9) × 8

Bạn đang xem: c) Tính: 32 × (200 + 3) (125 + 9) × 8

Xem lời giải


Trả lời:


c) Tính:

32 × (200 + 3) = 32 × 200 + 32 × 3 = 6 400 + 96 = 6 496

(125 + 9) × 8 = 125 × 8 + 9 × 8 = 1 000 + 72 = 1 072

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: c) Tính: 32 × (200 + 3) (125 + 9) × 8 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button