c) Tìm m để đường thẳng (d) tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 3

Câu hỏi:

c) Tìm m để đường thẳng (d) tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 3

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: c) Tìm m để đường thẳng (d) tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 3


c) Đường thẳng (d): y = (m1)x 3 giao với trục Ox tại điểm có tọa độ

A3m1;0

(m ≠ 1) 

OA=3m1

Đường thẳng (d): y = (m1)x 3 giao với trục Oy tại điểm có tọa độ B(0; −3)

=> OB = 3

Suy ra tam giác đó có diện tích là

SOAB=12OA.OB=12.3m1.3=92m1

Vậy để diện tích của tam giác bằng 3 thì:

92m1=3m1=32

m1=32m1=32m=52m=12

(TMĐK)

Vậy

m=52

m=12

là các giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: c) Tìm m để đường thẳng (d) tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button