c) Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Câu hỏi:

c) Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: c) Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?


c. I=I1=I2=UR=220544,5=4099A

U1=I1.R1=4099302,5=122,2  VU2=I2.R2=409924297,8  V

U1>110 đèn 1 sáng yếu.

U2<110 đèn 2 sáng mạnh.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: c) Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button