c) 6x(x − 3) + 2x − 6

Câu hỏi:

c) 6x(x3) + 2x6

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: c) 6x(x − 3) + 2x − 6


c) 6x(x3) + 2x6

= 6x(x3) + 2(x3)

= (x3)(6x + 2)

= 2(x3)(3x + 1).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: c) 6x(x − 3) + 2x − 6 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button