c) 12, 23, 5 và 44

Câu hỏi:

c) 12, 23, 5 và 44

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: c) 12, 23, 5 và 44


c) Số trung bình cộng của 12, 23, 5 và 44 là:

(12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: c) 12, 23, 5 và 44 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button