Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?

Câu hỏi:

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?


Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m-4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button