Biểu thức của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường có dạng: A. F = B.I.ℓ.cosα B. F = B.I.sinα C. F = B.ℓ.sinα D. F = B.I.ℓsinα

Câu hỏi:

Biểu thức của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường có dạng:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Biểu thức của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường có dạng: A. F = B.I.ℓ.cosα B. F = B.I.sinα C. F = B.ℓ.sinα D. F = B.I.ℓsinα


Biểu thức của lực từ: F = B.I.ℓsinα ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Biểu thức của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường có dạng: A. F = B.I.ℓ.cosα B. F = B.I.sinα C. F = B.ℓ.sinα D. F = B.I.ℓsinα của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button