Biết I= tích phân từ 1 đến a x^3-2lnx/x^2dx=1/2+ln 2. Giá trị của a là

Câu hỏi:

Biết I=1ax32lnxx2dx=12+ln2. Giá trị của là

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
I=1ax32lnxx2dx=12+ln2=1axdx21alnxx2dx=12+ln2=a221221alna+1a1=12+ln2a=2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Biết I= tích phân từ 1 đến a x^3-2lnx/x^2dx=1/2+ln 2. Giá trị của a là

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Biết I= tích phân từ 1 đến a x^3-2lnx/x^2dx=1/2+ln 2. Giá trị của a là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button