Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 – a^2)

Câu hỏi:

Biết a + b + c = 0 và abc  0. Chứng minh rằng:

Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 – a^2)


Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 2)

Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 3)
Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 4)
Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 5)
Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 - a^2)  (ảnh 6)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Biết a + b + c = 0 và abc khác 0. Chứng minh rằng: 1 / (b^2 + x^2 – a^2) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button