Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh? A. Tất cả các loài sinh vật đều có cầu tạo từ tế bào.

Câu hỏi:

Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh? A. Tất cả các loài sinh vật đều có cầu tạo từ tế bào.


Đáp án đúng là: B

A – Sai. Đây là bằng chứng sinh học tế bào.

B – Đúng. Đây cơ quan tương đồng – bằng chứng giải phẫu so sánh.

C – Sai. Đây là bằng chứng sinh học phân tử.

D – Sai. Đây là bằng chứng sinh học phân tử.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh? A. Tất cả các loài sinh vật đều có cầu tạo từ tế bào. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button