Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 2^3 và 3^2

Câu hỏi:

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 23 và 32

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 2^3 và 3^2


23 = 8 ; 32 = 9

Vì 8 < 9 nên 23 < 32

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? 2^3 và 3^2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button